26. mar. 2015

Eva Jablonka in Marion J. Lamb

Eva Jablonka je Poljsko-Izraelska biologinja, ki se v svojem delu posveča predvsem genetiki in teoriji evolucije. Kot predavateljica deluje na Univerzi v Tel Avivu. V svojih delih, pri katerih strogo izhaja iz metod molekularnobiološke genetike, še posebej epigenetike, se poglobljeno ukvarja z odnosi med posameznimi organizmi v prostoru in času. Doslej prevladujoč mehanicistični pogled na evolucijo živega, ki predpostavlja strogo hierarhično vzročnost od fizikalnih preko kemijskih do bioloških in vedenjskih procesov in zakonitosti, preseže v dokazovanju splošne medsebojne vzročnosti. V tem okviru posamezni subjekti v naravi vplivajo na druge ne glede na določenost, kakršno smo jim določili v okviru sodobne razvejanosti znanstvenih disciplin.
Kulturno evolucijo v svojih rezultatih raziskav zaznava že pri nekaterih živalskih vrstah in tako širi kulturo in z njo etiko. Predvsem izhaja iz dognanj etologije, torej živalskega vedénja, vendar ne prestopi ločnice, po kateri bi druga živa bitja lahko razumeli kot aktivne etične udeležence.

Marion J. Lamb je predavateljica na Birkbeck Univerzi v Londonu. Podobno kot Jablonka je njena osnova raziskovalnsa dejanvost usmerjena v molekularno genetiko, pri čemer velik poudarek daje ugotavljanju zunanjih vplivov na genetske spremembe. Pri tem se sreča z epigenetiko in vedenjskimi procesi dedovanja in posledično teorijami evolucije. Skupaj z Jablonko sta napisali obširno razpravo Štiri razsežnosti evolucije s podnaslovom Genetska, epigenetska, vedenjska in simbolna raznolikost v zgodovini življenja. Dosedaj prevladujoč mehanicistični pogled na evolucijo s tem utemeljeno presegata, in to z metodami, ki jih je razvila prav redukcionistično naravnvna biologija druge polovice 20. stoletja.

Raziskovalki neposredno ne obravnavata etičnih dilem odnosa človek-narava, postavljata pa nove temelje, na osnovi katerih je mogoče razvoj etike, kakršna se razpoznava iz sodobnih tokov s področja naravovarstvene in okoljske etike, videti v drugačni luči, predvsem v smislu večje medsebojnosti vseh členov žive narave.


Etika postane možna šele ob preseganju mehanicizma (Ob delu Štiri razsežnosti evolucije Eve Jablonke in Marion J. Lamb)